Guide til nye barselsregler pr. 1. januar 2024

10-12-2023

Har du planer om at få et barn, eller der måske allerede et på vej? Synes du i forvejen barselsreglerne er komplicerede? Så er der hjælp at hente i denne artikel, hvor vi giver dig et overblik over de nye barselsregler, der gælder for børn født den 1. januar 2024 eller senere.

 

Folketinget vedtog i 2022 nye regler om ret til barselsdagpenge med henblik på at overholde gældende EU-regler. Dette skulle sikre en højere grad af ligestilling mellem forældrene i relation til barselsdagpenge.

Lovændringen førte til, at barnets to forældre hver har ret til 24 uger med barselsdagpenge for børn født den 2. august 2022 eller senere. Det er dog muligt at overføre nogle af disse uger til den anden forælder.

Folketinget vedtog desuden nye regler for barselsdagpenge til sociale forældre, og regler om overførsel af barsel til nærtstående familiemedlemmer for soloforældre. Barselsreglerne for sociale forældre og en soloforældres nærtstående familiemedlemmer omfatter børn født den 1. januar 2024 eller senere.

Denne artikel beskriver primært situationen for lønmodtagere. Der gælder særlige regler for f.eks. studerende og kontanthjælpsmodtagere. Selvstændige erhvervsdrivendes ret til barselsdagpenge beskrives sidst i artiklen.

Forperson i DARE Mikkel Raahede udtaler:

- ​I DARE har vi længe ment, at de danske barselsregler ikke har fulgt med tiden. Derfor hilser vi de ændringer i barselslovgivningen, der finder sted 1/1 2024, velkommen. Vi så gerne en endnu større fleksibilitet, og at barsel i sidste ende bare følger barnet, og ikke folkeregisteradressen på den, der skal afholde den. Men det kommer måske. Der åbnes med den nye lovgivning op for, at flere end blot de juridiske forældre nu kan afholde barsel, og det kommer til at glæde og gavne mange af de nyere familiekonstellationer. Og ikke mindst, børnene!

- ​DARE’s bestyrelses suppleant Mathias Bagger Jensen, har lavet denne gennemgang, I alle med fordel kan læse igennem. Stor TAK til Mathias!

 

Læs hele artiklen her: Guide til nye barselsregler


Bliv medlem af DARE i dag

Gå til tilmelding