DARE Danmark er en forening der arbejder for anerkendelse & ligestilling af alle danske familieformer.

 

I DARE har vi et særligt fokus på surrogasi og sikring af bedre rådgivning og rettigheder til forældre og børn.

For os er retten til egen familie en mærkesag

Foreningen består af en bestyrelse der arbejder for politisk udvikling og socialt netværk mellem forældre og børn i familiekonstellationer der adskiller sig fra normen, samt medlemmer der søger støtte, rådgivning, juridisk hjælp eller som hjælper andre med udgangspunkt i egne erfaringer.

Hos DARE har vi også flere medlemmer der gennem deres medlemsskab og økonomiske støtte bidrager til en sund og velfungerende forening.

Vi ser med stor optimisme på de senere års udvikling på området og byder dig velkommen i et fællesskab for alle der ønsker et mere åbent og mangfoldigt syn på familie.

 

 

VELKOMMEN!

 

Reaktion på pressemeddelelse om børns ret til deres forældre ved surrogataftaler

04-02-2024

Reaktion på pressemeddelelse fra Regeringen i samarbejde med Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance, Danmarksdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Alternativet om børns ret til deres forældre ved surrogataftaler.

Et udkast til regeringens pressemeddelelse som forventes udsendt i morgen, mandag 5. februar 2023, er kommet DAREs bestyrelse i hænde.

Nuværende lovgivning – i korte træk – sikrer, at et barn født via international surrogati, hvor den biologiske far er dansk statsborger, har ret til dansk statsborgerskab, samt at bo hos sin retlige far. Fars partner – mand eller kvinde – er derimod ikke sikret et retligt forældreskab, hvilket efterlader børnene i et retsligt tomrum, hvor de ikke har ret til begge forældre i tilfælde af skilsmisse eller dødsfald.

En lov vil træde i kraft 1. januar 2025, der giver ret til en juridisk registrering af begge tiltænkte forældre. Som forælder via internartional surrogati, skal man ved hjemkomst fremvise kontrakten mellem forældrene og graviditetsværten, samt en notarerklæring underskrevet af graviditetsvært efter fødsel.

Dette er syvmileskridt i den rigtige retning, og i DARE takker vi Socialministeren Pernille Rosenkrantz-Theil for at benytte sig af Forslag 2 fra den ekspertgruppe, der har arbejdet på området. Vi hæfter os ved,

  • at det fremover bliver muligt for begge forældre at blive registreret,
  • at hurtighed i afgørelsen er central,
  • at forældre, der er forkert (eller ikke) registreret inden lovændringen træder i kraft også får mulighed for at registreres korrekt -og
  • at mindst en tiltænkt forælder er genetisk knyttet til barnet. Sidstnævnte åbner for, at en dansk kvinde hvis æg er benyttet nu også vil kunne danne grundlag for registrering, selvom der eventuelt skulle være anvendt donor sæd

Uafklarede problemfelter

Træerne vokser ikke ind i himlen, og i DARE hæfter vi os ved, at dansk sundhedsfagligt personale stadig ikke må assistere, heller ikke ved hjemlig altruistisk surrogati, at den genetiske tilknytning altid vil være en forudsætning samt at adoptionslovens paragraf 33 (den, der kan kaldes nærhedsprincippet) ikke bliver ophævet. Flere småting presser sig på, og vi vil fortsat arbejde for at også disse ting bliver indarbejdet i dansk lovgivning, men ovenstående er en helt enestående og strålende nyhed for rigtig mange danske familier, og vi i DARE glæder os over dette fornemme tiltag. Tillykke Danmark.

På vegne af DAREs bestyrelse

Mikkel Raahede

 

Læs mere om nyheden her: https://www.berlingske.dk/politik/emnet-er-forbundet-med-svaere-etiske-overvejelser-nu-aendrer-et-bredt

 

Læs mere

Generalforsmaling 2024

17-01-2024

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DARE

Lørdag d. 3/2-2024 kl. 11:00-12:00

Betalende medlemmer får mulighed for at deltage online (Link sendes før mødet)

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 7 dage forinden sendes til bestyrelsesformand Mikkel Raahede på formand@daredanmark.dk.

Alle er velkomne, men kun betalende medlemmer af DARE har stemmeret ved generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen er det muligt, at få indblik i aktuel dansk forskning om surrogati

Efter vores generalforsamling vil Læge og Ph.d.-studerende ved Skive fertilitetsklinik under Århus universitet, Malene Tanderup Sørensen, holde et oplæg om sit arbejde, afsluttende med en spørgerunge. Vi er stolte og glade over Malenes deltagelse.

I 2021 fik Fertilitetsklinikken på Regionshospitalet Skive en bevilling til forskning i surrogati. Siden da, har Malene Tanderup Sørensen forsket i emnet med et dansk fokus.

Kom og hør om hendes foreløbige resultater hos DARE.

Læs mere og tilmeld dig her

 

Læs mere

NYTÅRSBREV FRA DARE

08-01-2024

Her ved overgangen til 2024, og med vores generalforsamling kun 4 uger ude i fremtiden, er der anledning til at se på alt det, der er sket i 2023, og til at tale om foreningens ønsker for 2024.

Vores statsminister satte i sin nytårstale fokus på ufrivillig barnløshed. Vi er glade for, at der fremover også kan blive til barn nummer to på statens regning, og at statsministeren nævner, at der er mange former for familiekonstellationer. Det tyder på, at regeringen er klar over, hvor vigtigt det er at kunne danne den familie, man drømmer om. Nu skal vi sammen have set på, hvad der bør være af fertilitetstilbud i Danmark, og hvad vi kan gøre for, at alle kan forfølge drømmen om familie.

Læs hele nytårsbrevet her

 

Læs mere

 

Bliv medlem af Dare Danmark i dag

Gå til tilmelding