Formål & Politik

 

Formål

Foreningens formål er at arbejde for fuld ligestilling for alle danske familiekonstellationer i Danmark, primært inden for familiestrukturer, reproduktion og det daglige institutionelle, strukturelle og kulturelle samfundsliv i Danmark.

Aktiviteter til understøttelse heraf er blandt andet målrettede oplysningsaktiviteter, direkte påvirkning af politiske beslutningsprocesser og en indsats for synliggørelse. Internt at koordinere og formidle information, lede netværk, yde aktiv støtte samt etablere fælles tiltag.

Foreningen har et særligt fokus på lovliggørelse af surrogacy, hvor vi gennem en kampagne vil forsøge at få politisk fokus på ophævelse af Adoptionsloven § 33, stk. 1.

 

Politik

Surrogasi og anerkendelse af forældre

DARE arbejder for at afhjælpe barnløshed for danskere

DARE arbejder for at alle børn der kommer til Danmark gennem surrogasi skal kunne få anerkendt deres forældre. Dette skyldes sikkerhed og rettigheder for både graviditetsvært, forældre og børn.

DARE arbejder for lovliggørelse af kommerciel surrogasi i Danmark for egne statsborgere som det kendes fra f.eks. England.

DARE arbejder for at lovliggøre IVF behandling på danske klinikker i forbindelse med surrogataftaler.

DARE arbejder for at der skal kunne anerkendes mere end to forældre.

DARE arbejder for implementering af L65 – smidiggørelse af reglerne i børneloven om registrering af medmoderskab, således at medmoderskab ligesom faderskab kan registreres af personregisterføreren ved registreringen af barnets fødsel.

DARE arbejder for anerkendelse af medfaderskab.

Rådgivning og mellemmandsvirksomhed

DARE arbejder for bedre rådgivning til barnløse

DARE arbejder for en lovliggørelse af mellemmandsvirksomhed

DARE arbejder for et fagligt løft til sundhedsmyndigheder og personale i forhold til rådgivning omkring surrogasi & alternativ familiedannelse

Fertilitetsbehandling

DARE arbejder for en lovliggørelse af af partnerægdonation (dobbeltdonation for lesbiske).

Kvinder skal kunne fryse deres æg længere end 5 år

Ejerskab / rettigheder til egne embryoner og æg

DARE arbejder for transpersoners reproduktive rettigheder

 

 


Foreningens formål og politik vedtages af bestyrelsen. Forslag og ændringsforslag kan fremsendes af medlemmer til bestyrelsen, som løbende vil tage stilling til indkommende forslag.

Forsdlag til politik kan også vedtages eller ændres ved kommende generalforsamling.


Bliv medlem af Dare Danmark i dag

Gå til tilmelding