Regeringen indkalder til forhandlinger om graviditetsdonation & forældrerettigheder

22-11-2023

Regeringen har nu indkaldt til forhandlinger på baggrund af ekspertgruppens anbefalinger vedr. graviditetsdonation og forældrerettigheder.

Regeringen har valgt at pege på model 2, hvilket vi i DARE er glade for, da det også er den model vi mener er den bedste umiddelbare helhedsløsning.

Model 2 er den model, hvor graviditetsvært efter fødsel skal underskrive en notar erklæring, hvorefter begge danske forældre kan registreres som juridiske forældre.

Læs hele rapporten her: sm.dk

Udsigt til nye regler i 2024

Vi både forventer og håber, at regeringen har landet en aftale inden nytår, og at der derfor kunne være udsigt til, at et nyt regelsæt kan endeligt vedtages og implementeres i løbet af 2024.

I DARE er vi klar over de begrænsninger der er i model to, og vi vil fortsat arbejde hårdnakket indtil alle familier er ligestillede i Danmark, men dette er et kæmpe skridt i den rigtige retning.

Vi vil naturligvis opdatere efterhånden som flere detaljer kommer frem.

Læs lidt her i en artikel fra politiken, som desværre er bag betalingsmur:

Politiken.dk

 


Bliv medlem af DARE i dag

Gå til tilmelding