Dommen fra Den europæiske Menneskerettighedsdomstol ”K.K. mod Danmark” står nu ved magt

08-03-2023

Det er med stor glæde at vi kan dele de gode nyheder til alle familier med børn født af en surrogatmor i udlande.

Dommen fra Den europæiske Menneskerettighedsdomstol ”K.K. mod Danmark” står nu ved mag.

De danske myndigheders frist for at anke den principielle sag om stedbarnsadoption udløb i mandags, og da den ikke er anket, vil den nu få betydning for andre sager om stedbarnsadoption af børn født af en surrogatmor.

Advokat Louise Traberg Smidt udtaler:

"Overordnet set betyder dommen efter min vurdering, at langt de fleste nu vil kunne opnå stedbarnsadoption. Det som stadig er uklart er, hvornår børnene vil have krav på at blive stedbarnsadopteret af deres biologiske fars ægtefælle. Altså hvor gamle skal børnene være, før man kan være nogenlunde sikker på at få godkendt adoptionen. Det spørgsmål vil myndighederne forhåbentlig kaste lys over inden længe."

K.K. har ikke kun kæmpet sagen for egen vindings skyld, men i høj grad også på vegne af børn & forældre i samme situation. Vi håber derfor, at alle i dag vil sende en kærlig tanke til K.K og hendes familie, som gik forrest i kampen for alle surrogatbørns rettigheder og vandt!

Du kan læse mere om sagen "K.K. mod Danmark" her:

Menneskeret.dk

 


Bliv medlem af Dare Danmark i dag

Gå til tilmelding