Referat Generalforsamling 2024

Udgivet 12-02-2024, tags: |

Referat DARE generalforsamling d. 3 februar 2024

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og Formandens beretning for 2023.

 1. Kjarten vælges som Dirigent.
 2. Gf. Er lovlig indkaldt.
 3. Mikkel Raahede beretter. Vi går i år ind i 10. arbejdsår.
 4. Søren ”inviterer” medlemmer til at bruge os. Stille os spørgsmål så vi i DARE ved hvad der rører sig ude i familierne.
 5. Louise roser vores arbejde i 2023
 6. Forpersonens beretning godkendes.
 7. Kommentar fra online deltager

2. Godkendelse af regnskab for 2023

 1. Kasserer er fraværende. Revisor præsenterer regnskabet.
 2. Regnskabet godkendes

3. Godkendelse af budget for 2024

 1. Bestyrelses foreslår at fastholde årligt kontingent på 200kr. årligt.
 2. Dette godkendes

4. Valg af kasserer og revisor:

 1. Andreas Frøsting genopstiller som kasserer
  Andreas Frøsting genvælges
 2. Kjartan Langvad genopstiller som revisor
  Kjartan Langvad genvælges

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år

 1. Søren Juliussen er på valg og genopstiller
  Søren Juliussen genvælges
 2. Andreas Frøsting er på valg og genopstiller
  Andreas Frøsting genvælges

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen for 1 år

 1. Mathias Bagger Jensen genopstiller
  Mathias genvælges
 2. Anja Jordan Christensen genopstiller
  Anja Genvælges

7. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag

8. Eventuelt

 • Rod med medlemssystem i forhold til udfordringer med indbetaling af kontingent.
 • Kønsafkrydsning fjernes snart.
 • Vi skal have kommunikeret ud til medlemmer hvad der er sket, og linke til korrekt betalingslink.
 • Spørgsmål vedr. synlighed af Dare. Det er en del af vores målsætning. Det skal vi arbejde på, både i bestyrelsen og medlemmerne.
 • Den mest sete video på Dares facebook er Kampagnen som har 5200 visninger.

Der takkes af og mødet hæves.

Tags

Se alle

Bliv medlem af DARE i dag

Gå til tilmelding