Godt nytår fra DARE

Udgivet 30-11--0001, tags:

Først & fremmest vil vi ønske dig et rigtig godt nytår!

Her ved overgangen til 2024, og med vores generalforsamling kun 4 uger ude i fremtiden, er der anledning til at se på alt det, der er sket i 2023, og til at tale om foreningens ønsker for 2024.

Det politiske landskab

Vores statsminister satte i sin nytårstale fokus på ufrivillig barnløshed. Vi er glade for, at der fremover også kan blive til barn nummer to på statens regning, og at statsministeren nævner, at der er mange former for familiekonstellationer. Det tyder på, at regeringen er klar over, hvor vigtigt det er at kunne danne den familie, man drømmer om. Nu skal vi sammen have set på, hvad der bør være af fertilitetstilbud i Danmark, og hvad vi kan gøre for, at alle kan forfølge drømmen om familie.

Det skete i 2023

Meget er sket siden borgerforslaget om medfaderskab i juni 2022 fik et rekordhøjt antal støttetilkendegivelser, mere end 87.000. Lad mig her blot fremdrage nogle highlights af den politiske udvikling i 2023.

Lad mig først nævne 6. marts 2023. Det var datoen, hvor danske myndigheders frist for at anke den principielle sag om stedbarnsadoption afsagt ved den europæiske menneskerettighedsdomstol 6. december 2022 udløb. Dermed anerkendte den danske stat dommen, som slog fast, at Danmark krænker børns ret til privatliv og familieliv, hvis vi ikke anerkender stedbarnsadoption med adoptionslovens §15 som begrundelse. En stor dag for danske familier!

I kølvandet på dette har vi set, at deling af forældremyndigheden er blevet lettere, og der er for nylig kommet mere til angående stedbarnsadoption. Det vender jeg tilbage til om lidt.

Ekspertgruppen om surrogasi & regeringens udspil til forhandlinger

Det skal selvfølgelig også nævnes, at det var i 2023, nærmere bestemt d 5. september, hvor den ekspertgruppe, der blev nedsat af den tidligere regering for at se nærmere på international surrogati – og registrering af de danske børn født derigennem – endelig kom med deres anbefalinger. Det bør i parentes nævnes, at DARE er mere end forundret over ikke at være inviteret til dette ekspertudvalg, men vi fryder os over, at tidligere mangeårige bestyrelsesmedlem i DARE advokat Louise Traberg Schmidt var personligt inviteret.

Ekspertgruppen kom med 3 anbefalinger, og for at gøre en lang historie kort, har regeringen indkaldt til forhandlinger om et lovforslag til registrering af børn født via international surrogati, baseret på ekspertgruppens løsningsmodel 2. I grove træk kræver den, at en graviditetsvært efter fødsel laver en notarerklæring om, at hun ikke ønsker forældreskab til det fødte barn. En på mange måder god løsning, der dog indeholder visse mangler, som vi fortsat arbejder politisk på at få ændret.

I løbet af sensommeren 2023 fik DARE søsat kampagnen En Rigtig Dansk Familie. Det er indtil videre blevet til en film, vi er meget stolte af, og der er mere materiale i arbejdsbogen. Glæd jer til det.

Læs mere om kampagnen "En rigtig dansk familie" her!

Flere afgørelser omstødt

Lige inden årets udgang, nemlig 20. december 2023, faldt der afgørelse i nogle principielle sager om stedbarnsadoption herhjemme, som faldt ud til de danske forældres – og dermed barnets – fordel. Sager, der tidligere var blevet afvist på baggrund af adoptionslovens §15, blev omstødt. Dette har banet vejen for, at mange kan gensøge om stedbarnsadoption, og selvom afgørelsen var specifikt sagsbegrundet ved alle sager, mener vi i DARE, at mange ansøgninger nu vil blive behandlet på samme måde. Det er selvfølgelig tidligt at spå om, men året sluttede med rigtig gode toner.

Vi har nået meget, men vi skal videre...

I DARE har vi i næsten 10 år arbejdet på mange af de ændringer, vi siden har set gennemført. Regler om dobbeltdonation, stedbarnsadoption, forældreregistrering med mere. Meget falder på plads nu, og vi er meget stolte.

Betyder det, at der ikke er brug for DARE i 2024? Nej. Vi skal stadig have gjort brugen af international surrogati fuldt lovligt. Vi skal finde løsninger på national surrogati. På endnu hurtigere og sikrere registreringer, på bedre barsel, øget fokus på transpersoners reproduktive rettigheder, dobbeltdonation og meget andet. Så del budskabet. Jo flere medlemmer, DARE har, desto større er vores stemme på Borgen.

Med ønsket om et godt & lykkebringende nytår

Bestyrelsen

www.daredanmark.dk

Bliv medlem af Dare Danmark i dag

Gå til tilmelding